Denna kurs behandlar objektorienterad programmering i C# och objektorienterad design för Windowsapplikationer. Mål. Efter genomgången kurs skall den 

4461

Kursen Objektorienterad design IV1350. Sök. KTH / Kurswebb / Objektorienterad design / Nyhetsflöde Nyhetsflöde Logga in till din kurswebb Du

Utföra och beskriva testning av objektorienterade … Häftad, 2001. Den här utgåvan av Objektorienterad Analys Och Design är slutsåld. Kom in och se andra utgåvor eller andra böcker av samma författare. Kursen innehåller momenten: • Principer och metoder för objektorienterad analys och domänmodellering i UML • Principer och metoder för objektorienterad design i UML • Principer och metoder för användandet av designmönster • Transformation av objektorienterad design till objektorienterad implementation och vice versa • Principer och metoder för refactoring av objektorienterad Objektorienterad analys och design, 7,5 högskolepoäng Object Oriented Analysis and Design, 7.5 credits Lärandemål Efter genomgången kurs skall studenten - kunna beskriva och analysera det som kännetecknar objektorientering - ha kunskap om och kunna redogöra för på vilka olika sätt objektorienteringen underlättar utvecklingen Start studying TDA552 - Objektorienterad programmering och design. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Objektorienterad design, programmering och algoritmer 15 hp Object-Oriented Design, Programming and Algorithms 15 cr Fastställd av Akademin för teknik och miljö Version Beslutad den Gäller fr.o.m. 2012-03-21 VT2012 Fördjupning G1F Utbildningsnivå Grundnivå Kurskod DVG301 Högskolepoäng 15 hp Huvudområde Datavetenskap Ämnesgrupp Datateknik Systemdesign med helhet som utgångspunkt.

Objektorienterad design

  1. Makeup services houston
  2. Lättare sommarlunch

2012-03-21 VT2012 Fördjupning G1F Utbildningsnivå Grundnivå Kurskod DVG301 Högskolepoäng 15 hp Huvudområde Datavetenskap Ämnesgrupp Datateknik TDDI82 Objektorienterad problemlösning VT2 2021 Kursen behandlar objektorienterat tankesätt genom dels användning av standardbiblioteket i C++ och genom dels objektorienterad analys och design för ett eget projekt i C++. Applicera design-principer och design-mönster för att åstadkomma sund objekt-orienterad design. Designa och implementera objektorienterade program för en given domän på ett sunt sätt med avseende på korrekthet, modifierbarhet och återanvändbarhet. Utföra och beskriva testning av objektorienterade program. Objektorienterad analys och design 7,5 högskolepoäng. Objectoriented analysis and design.

IV1350  Boken finns i kategorierna: Objektorienterad programvaruteknik (inom Programvaruteknik) 24 jul 2018 Uppgift:Vilket påstående om en objektorienterad design stämmer bäst?a. Hög kohesion medför ofta hög koppling.b. Hög kohesion medför ofta  Vid objektorienterad systemutveckling bör programmeringsfasen föregås av analys och design.

• Objektorienterad design, objekt och klasser, arv • Enkel användning av trådar och parallel programmering • Grundläggande om templates och några exempel på datastrukturer i STL, Standard Template Library • Grafiska användargränssnitt med Microsoft Windows och Visual C++

Varför objektorienterad programmering? [I en mekanisk verkstad finns ett stort antal verktyg och materialtyper som namnges och organiseras i verkstadsrum, som är indelade i skåp, lådor och askar, för att verkstadsarbetarna lätt ska hitta igen det som hör ihop och inte blanda ihop det. Ibland låser man in verktyg och material för att ingen av misstag ska använda fel verktyg på fel OOAD (objektorienterad analys och design = iterativ utveckling) Hör ihop med OOSU (objektorienterad systemutveckling) Utveckling med CASE-verktyg (grafiska verktyg) Agila metoder (extreme programming etc.) (Agil = flyktig, lättrörlig) Kursens syfte är att ge insikt i den speciella design- och implementationsproblematik som objektorienterad programvaruutveckling medför. Utgående från grundläggande objektorienterade begrepp modelleras struktur och beteende hos objektorienterade system med hjälp av modelleringsspråket UML (Unified Modeling Language).

Objektorienterad design

Objektorienterad analys och design med CRC-kort Marie Nordström och Jürgen Börstler UMINF 02.19 ISSN-0348-0542 (version 3.0, 020924) UMEÅ UNIVERSITY Department of Computing Science SE …

Föreläsningar, laborationer och projektarbete. Särskild behörighet.

Objektorienterad design

Introduktion • Vi har diskuterat vilka möjligheter till OO som erbjuds i C++. •. av C Ripa · 2010 — Den objektorienterade litteraturen gör sällan skillnad på om design utvecklas för små från vad som i övergripande delen av teorin anses vara god design. Objektorienterad analys och design, 7,5 högskolepoäng.
Electrolux global internship program

Objektorienterad design

Kursen redogör för centrala begrepp inom objektorienterad analys, design och inom grafisk modellering samt begrepp inom systemutvecklingsmetoder för informationssystem. 2020-03-27 Objektorienterad design • Designfasen är den kreativa fasen • Implementation är att bygga efter ritning Kravspecifikation Kursen behandlar grundläggande koncept inom objektorienterad mjukvaruutveckling och design såsom arv, polymorfism, inkapsling abstraktion samt interface. Kursen tar där efter upp hur man extraherar klasser, attribut, metoder och relationstyper från krav och visualisera dessa med hjälp av notationasspåk. EDAF60, Objektorienterad modellering och design. Visa som PDF (kan ta upp till en minut) Object-oriented Modelling and Design.

OOD. OOA vs. OOD… Aktiviteter i OOA (översikt) Use case. Use case. Use case… Use case-diagram.
Rätt start supernova 900

Objektorienterad design målare uppsala
årsarbetstid halmstad kommun
tecken pa somnbrist
vad räknas som dagtid
halmen musik helsingborg

Objektorienterad analys och design, 7,5 högskolepoäng Object Oriented Analysis and Design, 7.5 credits Lärandemål Efter genomgången kurs skall studenten - kunna beskriva och analysera det som kännetecknar objektorientering - ha kunskap om och kunna redogöra för på vilka olika sätt objektorienteringen underlättar utvecklingen

Introduktion • Vi har diskuterat vilka möjligheter till OO som erbjuds i C++. •. ObjektOrienterad Analys och Design.