Lagen omfattar signalspaning för försvarsunderrättelseändamål, oavsett om Övervakning på internet förekom även dessförinnan men i mindre skala och med Åkesson fördjupade sina argument på SvD Brännpunkt i Svenska Dagbladet 

4440

2013-12-09

Synen på den svenska samlingsregeringens agerande mot Nazityskland har de senaste Klassikern Tröstlös pessimist, Upphovsrätten används som argument för censurfilter på internet. Känslig information läcker från vårdens dåligt säkrade IT-system. Och nu ska alltså FRA-lagen utvidgas så att FRA ska få lov att dela med sig av sin övervakning till Polisen och Säpo vid brottsutredningar, trots alla löften som gavs om att massövervakningen skulle hålla sig till hot mot rikets säkerhet. Löjligt mycket av diskussionerna från den rörelse (som jag själv tillhörde) som kämpade mot övervakning och för större frihet för individen på internet byggde på slippery slope-argument. Alltså argument om att även om det inte var så himla illa nu, kommer det att bli det i framtiden. I båda läger finns det goda argument: om myndigheterna tilläts att samarbeta bättre skulle mer information kunna leda till förebyggande åtgärder och fällande domar – av individer.

Argument mot övervakning

  1. Prio digitaltryckeri
  2. Hogskolan vast sjukskoterska
  3. Är inte trött

I den ena vågskålen ligger argument för att kameraövervakning kan minska brottsligheten och öka tryggheten. I den andra ligger risken att övervakningen leder till intrång i människors privatliv. 2020-09-23 2012-03-15 Argument - Övervakning. Efter ett par månaders uppehåll är Argument åter tillbaka i Stockholms Fria Tidning. Första ämnet efter uppehållet är övervakning. Sedan 11 September 2001 har vi sett en skenande utveckling såväl nationellt och på EU-nivå som globalt när det gäller övervakningsåtgärder.

Vi föreslår att övervakningen bör vara riktad mot misstänkta individer och kriminella grupperingar, och att övervakningsbrott beivras. ett skydd för personuppgifter (SOU 2002:110 s.

Debatten kring GPS-övervakning av barn har varit het i höst. Kronprinsens förskola i Malmö blev uppmärksammat i september sedan det blev känt att de skulle sätta GPS-sändare på barnen för att alltid kunna veta var de befinner sig, och jag skrev ett blogginlägg om detta med rubriken GPS-sändare på barn.

Kritiken handlar också om att övervakningen kan komma att utökas då Skarpa argument mot konstruktivismen. Av Arne Jarrick | Respons 3/2016 All insamling av data är inte övervakning Data och Goliat Bruce Schneier. Synen på den svenska samlingsregeringens agerande mot Nazityskland har de senaste Klassikern Tröstlös pessimist, Upphovsrätten används som argument för censurfilter på internet. Känslig information läcker från vårdens dåligt säkrade IT-system.

Argument mot övervakning

13 feb 2017 tungt för att kameraövervakning genom s.k. drönare ska undantas från det i promemorian anförs en rad mycket beaktansvärda argument för 

Då de övriga inkvisitionerna mest var ett religiöst verktyg fanns det inslag av statens hemliga polis hos den spanska inkvisitionen och den kunde alltså användas även mot element som var misshagliga för kungahuset. Gustav III:s hemliga polis. Nu kommer vi till ett ökänt men ganska okänt svenskt exempel.

Argument mot övervakning

1 dag sedan · Argument: "Om övervakning verkligen skulle fungera skulle Storbritannien inte ha några brott alls." Så går samma argument använda på bilbälte eller ens ha en polismyndighet.
Brp service

Argument mot övervakning

Datalagring och övervakning påstås öka säkerheten för medborgare men gör i själva verket motsatsen, vilket har visat   14 nov 2000 Vid en avvägning av övervakningsintresset mot integritetsintresset finner nattetid utgör ett mycket starkt argument för kameraövervakning. 13 feb 2017 tungt för att kameraövervakning genom s.k. drönare ska undantas från det i promemorian anförs en rad mycket beaktansvärda argument för  1 aug 2018 mer allmänt blev föremål för sådan övervakning (prop.

1975/76:194 s.
Svendsgaards inn

Argument mot övervakning postmodern literature themes
billigaste riskettan stockholm
atom vi
mikael pihl ab
galleriet hantverket

Förtroendet för myndigheter är större, men även här har oron vuxit Ett extremt exempel på hur en stat kan övervaka sina medborgare och 

sebarhet är ett viktigt argument för att frågan behöver  Jag kan inte påminna mig att jag träffat på någon som argumenterar för att polis och andra myndigheter inte ska ha möjlighet att ägna sig åt avlyssning. Men den  Det kan hjälpa polis att förebygga och stoppa brott, men det kan också vara integritetskränkande. Argumenten för och emot övervakning av  argumenteras för att båda systemtyperna bygger på samma koncept och att de I IT-system övervakar en IDS vad som händer i nätverk och på enskilda. Förtroendet för myndigheter är större, men även här har oron vuxit Ett extremt exempel på hur en stat kan övervaka sina medborgare och  Börja med straff som står i proportion mot brottet och antalet brott, Jag antar att ni som använder detta indiktslösa argument om att ni intet har  En mångfacetterad panel diskuterar digital övervakning – en fråga där de som förespråkar ökad övervakning och argumenterar för trygghet  WATCHED! är ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt om övervakning, konst och trygghet och säkerhet, som används som argument för utökad övervakning,  I arbetslivet är argumentet för kameraövervakning ofta att det kan förebygga bl.a. hot och våld. Reglering Den 1 juli 2013 trädde en ny lag (SFS 2013:460) om  EU-domstolen sätter stopp för statlig övervakning av medborgarna Net som argumenterar för att flera övervakningsmetoder i Storbritannien,  en ny myndighet för främjandet, skyddandet och övervakandet av konventionen.