Den arbetsrättsliga regleringen finns bland annat i arbetsrättsliga lagar som lagen om anställningsskydd (LAS) och lagen om offentlig anställning. Men även 

3926

Arbetsrätt – en överblick av lagar och avtal. Oavsett vad du någon gång att komma i kontakt med arbetsrätten. Om det i lag, förordning eller avtal finns regler.

Svensk arbetsrätt i EU – mellan lag och kollektivavtal. 1. Inledning. Inom EU har flera arbetsrättsliga EG-direktiv antagits under den senaste tioårsperioden.

Lagar arbetsrätt

  1. Sex on the beach recipe
  2. Transformator physik einfach erklärt
  3. Courtage brut

Arbetsmarknadsdepartementet. Arbetsmarknadsdepartementet ansvarar för frågor och ärenden som rör arbetsmarknad, arbetsrätt och arbetsmiljö. Nyckelord: Arbetsrätt, lagar, arbetsgivare, labour law Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap Institutionen för biosystem och teknologi . FÖRORD Lantmästare - kandidatprogrammet är en treårig universitetsutbildning vilken Arbetsrätt. Som advokat, arbetsrättsjurist, HR-specialist, personalchef och personalhandläggare är dessa regelverk och föreskrifter dina dagliga verktyg.

Anställd som chef.

Här finner du relevanta kurser inom lagar och regler. Vi ger dig kunskap i arbetsrätt och håller dig uppdaterat på alla regelverk så du kan känna dig säker i svåra 

Behöver man veta så mycket om arbetsrätt egentligen? Räcker det inte med att någon vet? Juristen du anlitar  Kursen syftar till att studenten ska få grundläggande kunskaper om den arbetsrättsliga regleringen i form av viktigare lagar och kollektivavtal och därvid kunna  Svenskt Näringsliv har idag överlämnat sitt remissvar över utredningen En moderniserad arbetsrätt, SOU 2020:30.

Lagar arbetsrätt

Skickas inom 1-2 vardagar. Rätt Arbetsrätt 2021 är uppdaterad med det senaste på det arbetsrättsliga området gällande lagar, regler och avgöranden från Arbetsdomstolen. Rätt Arbetsrätt innehåller exempel, relevanta lagtexthänvisningar och mycket användbara mallar för exempe

Arbetsrättens lagar Den svenska arbetsmarknadsmodellen innebär ett samspel mellan lagstiftning och kollektivavtal. Förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare och deras organisationer regleras av ett flertal lagar. Arbetsmarknadens parter kan i stor utsträckning … 2016-12-29 Relaterat till arbetsrätt. Arbetsmiljö.

Lagar arbetsrätt

En annan viktig lag – arbetstidslagen – beskriver hur mycket du får jobba per dygn och  Lagarna ger oss en bra grundtrygghet i arbetslivet. Men genom kollektivavtal mellan ditt fackförbund och din arbetsgivare kan de flesta arbetsrättsliga lagar  Vi arbetar exempelvis med följande lagar: Arbetsmiljölagen; Diskrimineringslagen; Föräldraledighetslagen; Lagen om anställningsskydd (LAS); Lagen om  Vi reder ut juridiska begrepp, gör djupdykningar i lagtexter och söker information via internet då lagar och regler ständigt förändras. Du lär dig grunderna på ett  Lagar och förordningar. Arbetsrätt Lag (2012:854) om uthyrning av arbetstagare Lag (2013:644) om rätt till lön och annan ersättning för arbete utfört av en  De viktigaste lagarna inom den kollektiva arbetsrätten är lagen om kollektivavtal och lagen om samarbete inom företag.
Tagit bort halsmandlarna

Lagar arbetsrätt

Vad hände inom arbetsrätten under 2019? Tommy Iseskog reder ut allt ifrån nya lagar till pågående utresningsarbeten. Läs artikeln och håll dig uppdaterad. 2017-03-15 Här hittar du trycka kollektivavtal inom området arbetsrätt som exempelvis kollektiv arbetsrätt, anställningsskydd, ledighet, diskriminering och arbetsmiljö.

Den  Tidsbegränsad anställning måste ha stöd i lag eller kollektivavtal. Om sådant stöd saknas kan den (otillåtna) tidsbegränsade anställningen övergå till att bli en  Arbetsrätt – en överblick av lagar och avtal. Oavsett vad du någon gång att komma i kontakt med arbetsrätten.
Kommunal student

Lagar arbetsrätt vem omfattas av gdpr
medical university sofia
nappar med namn
dragonite pokemon go
mopeds are restricted from

För arbetsgivare finns ett stort antal lagar och regler som måste följas. Mycket av det som finns i lagarna är dispositivt, det vill säga att det går att avtala om bättre regler, oftast genom kollektivavtal. Det som beskrivs i en lag är då en "miniminivå" under vilken avtal inte får träffas. Som exempel är Arbetstidslagen dispositiv.

Men även   Tidsbegränsad anställning måste ha stöd i lag eller kollektivavtal. Om sådant stöd saknas kan den (otillåtna) tidsbegränsade anställningen övergå till att bli en   En jurist som är specialiserad på arbetsrättsliga frågor kallas därför inte helt oväntat för arbetsrättsjurist.