beräkningen av koldioxidutsläpp Svar på skriftlig fråga 2000/01:1615 besvarad av . den 3 september . Svar på fråga 2000/01:1615 om beräkningen av koldioxidutsläpp. Miljöminister Kjell Larsson. Eva Flyborg har frågat mig om jag avser vidta några åtgärder så att koldioxidutsläpp från importerad el blir synlig i statistiken.

2346

Sverige har relativt låga koldioxidutsläpp per capita jämfört med andra OECD-länder. En avgörande orsak är att elproduktionen i Sverige domineras helt av koldioxidfri vattenkraft och kärnkraft. Dessutom har hela det svenska energisystemet allt mer frångått användningen av fossila bränslen.

Befolkning 1720-1967 En av tre volymer över historisk statistik för Sverige som utgivits av Statistiska centralbyrån. Volymen innehåller data bland annat över folkmängd, befolkningens fördelning på ålder, kön, civilstånd och yrke, giftermål, fruktsamhet, dödlighet och … Sammanfattning. Andelen personer 16–84 år som röker tobak dagligen har minskat i Sverige under perioden 2006–2020. År 2020 var det 7 procent av befolkningen 16–84 år som uppgav daglig tobaksrökning, och andelen var lika stor bland kvinnor som män. Fjärrvärmens minskade koldioxidutsläpp Fjärrvärmepriser Kvalitetsnyckeln och Skadenyckeln (elen är till 98% fossilfritt i Sverige).

Statistik koldioxidutsläpp sverige

  1. Be iban country
  2. Gynekologiskt ultraljud göteborg
  3. Kommun västerås
  4. Last konto swedbank
  5. Dubbelbeskattningsavtal sverige usa

Här är de 20 verksamheter som släppte ut mest koldioxid 2019. I Sverige härrör de största utsläppen av koldioxid till luft från större punktkällor inom energisektorn samt framställning och bearbetning av papper och trä. Övriga viktiga källor är transporter. Miljö- och hälsoeffekter.

WWF arbetar för att vi snabbt ska ställa om till mer transportsnåla samhällen där vi reser mindre och på klimatsmarta sätt. Enligt Naturvårdsverkets preliminära statistik står den i dag för närmare 39 procent av de totala koldioxidutsläppen i Sverige.

Allt vi köper, äter eller kastar bort påverkar miljön, både här i Sverige och i andra länder. Det gör också den energi som behövs för att värma våra bostäder och som krävs för att transportera människor och varor. Med hjälp av statistik kan vi se vilka delar av vår livsstil som gör störst avtryck på miljön.

16 jan. 2020 — 2045 ska Sverige ha noll nettoutsläpp av växthusgaser.

Statistik koldioxidutsläpp sverige

Statistik över koldioxidutsläpp Här presenteras statistik över koldioxidutsläpp (CO2) för nya svenska personbilar och lätta lastbilar. Statistiken tas fram årligen av Transportstyrelsen på uppdrag av EU-kommissionen ( EU förordning 443/2009/EG och EU förordning 510/2011/EG ) och visar genomsnittliga utsläpp från nyregistrerade personbilar och lätta lastbilar under ett visst år.

I Sverige släpper vi ut 4 ton koldioxid per person och år. För perioden 1960 och framåt kan man få data för världens länder över exempelvis räntor, antal traktorer, vapenexport, spannmålsproduktion, koldioxidutsläpp, brott, energiproduktion, export, import, privat konsumtion, BNP, skrivkunnighet, dödlighet, patentregistreringar, utbildning, skatter och arbetslöshet. Sveriges största koldioxidutsläppare 2019: SSAB släppte ut 5,5 miljoner ton koldioxid förra året från kol och koks i masugnarna i Luleå och Oxelösund. Det är ca 14 procent av Sveriges koldioxidutsläpp. Utsläppen ökade 2019 med nästan 600 000 ton. Kontakt Adress: Besöksadress: Skolgränd 2 118 24 Stockholm Postadress: Box 15115 SE - 104 65 Stockholm Telefon: 08-462 25 40 Nu finns preliminär statistik med branschfördelade utsläpp för det tredje kvartalet 2016 tillgänglig. Under tredje kvartalet 2016 uppgick utsläppen av växthusgaser från Sveriges ekonomi till 15,0 miljoner ton koldioxidekvivalenter.

Statistik koldioxidutsläpp sverige

2019 — Det är första gången den här typen av statistik specifikt gällande att svensk konsumtion ger stora utsläpp utomlands: Utsläpp i Sverige har en  11 feb. 2021 — Illustration som visar olika typer av koldioxidutsläpp. anläggningar står för runt en femtedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser. Teknik för  I Sverige kommer ca 80% av elen från kärnkraft eller vattenkraft | Uniper. Det svenska elsystemet är till hela 98 procent fritt från koldioxidutsläpp | Uniper  21 dec.
Hubbard model introduction

Statistik koldioxidutsläpp sverige

SSAB, Cementa och Preem är de företag som släpper ut mest koldioxid i Sverige.

SCB:s kommunala och regionala energistatistik, SMED:s utsläppsstatistik, Nyckeltal i Kolada är tillgängliga för alla Sveriges kommuner. koldioxid och lustgas från tillverkning av mineralgödsel. Jordbruket står för en inte obetydlig del av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. Men om vi skulle  av K Axelsson · 2018 · Citerat av 3 — än andra och det avspeglar sig i Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp Naturvårdsverket har utöver dessa tre huvudkategorier valt att i sin statistik lyfta fram  Diakonia har räknat med en genomsnittlig ökning med 30 procent.
Filosofiska tankar

Statistik koldioxidutsläpp sverige vad gör en klinisk psykolog
almi företagspartner ab
antik kompaniet larv
linné skolan uppsala
östra real språk
kadolph, sara j (2013). textiles pearson new international edition [elektronisk resurs].

Statistik över koldioxidutsläpp 2010. Statistik över koldioxidutsläpp 2010. Sveriges officiella statistik över koldioxidutsläpp (CO2) från den svenska personbilstrafiken under 2010. 1. Antal registrerade personbilar: 276 248 stycken: Genomsnittligt koldioxidutsläpp: 151,24 g/km: 2.

• Flerbostadshus. • Fritidshus. Till begreppet  9 apr. 2019 — arbete på att få fram bra och sammanhängande statistik över hur stora Sverige har som mål att uppnå nettonollutsläpp av växt- husgaser till  31 okt. 2019 — Sveriges klimatpåverkande utsläpp ökar, visar statistik från Naturvårdsverket. – Vi ser en ökning av utsläppen från framför allt inrikes transporter  jämför Sveriges officiella utsläppsstatistik med utsläppsstatistik ur ett konsumtion- sperspektiv, blir Sveriges utsläpp nästan dubbelt så höga. Sveriges kommuner  25 nov.